ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างหร้อมเครื่องดื่มของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำกล่องกระดาษสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
3 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2561
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มกราคม 2561
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2561
7 ประกาศผูู้้้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud (Adobe CC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบรูปหลุยส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560