black ribbon top right
“กกต.” แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” เชิญผู้กำกับชื่อดังจาก GDH ร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการทำคลิป
โดย พงศกร วังคำ 03 เมษายน 2560
ขยายตัวอักษร :

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” โดยจะมีการจัดการแถลงข่าว การประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ความยาว 1 - 3 นาที ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบสมัครพร้อมส่ง ไฟล์คลิปวิดีโอได้ทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันว่ามีความสำคัญอย่างไร หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่ายๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับประถมศึกษา
    รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
    รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

2. ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
    รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
    รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

3. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
    รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
    รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลดีเด่น เงินสด จำนวน 3 รางวัล เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ในงานนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเกียรติจากนายจิระ มะลิกุล (พี่เก้ง) และนายวิทยา ทองอยู่ยง (พี่บอล) ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากค่าย GDH อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน รถไฟฟ้ามาหานะเธอ สี่แพร่ง เก๋าเก๋า บ้านฉัน…ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้) ฯลฯ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ จากประสบการณ์อีกด้วย รศ.สมชัยฯ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 145 ครั้ง