black ribbon top right
"กกต." เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560
โดย ธนภัทร ภักดีสังข์ 18 เมษายน 2560
ขยายตัวอักษร :

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง และรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ลานชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

เข้าชมทั้งหมด 56 ครั้ง