black ribbon top right
"กกต.ประวิช" เป็นประธานพิธีปิดอบรมวิทยากรครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ รุ่นที่ 3
โดย admin 03 พฤษภาคม 2560
ขยายตัวอักษร :
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีปิดอบรมวิทยากรครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เข้าชมทั้งหมด 89 ครั้ง