black ribbon top right
"ปธ.กกต." ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
โดย admin 04 พฤษภาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา 2เข้าชมทั้งหมด 132 ครั้ง