กระดาน ถาม-ตอบ
หัวข้อกระทู้ ผู้โพส ตอบล่าสุด อ่าน ตอบ
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ที่ สร. 6/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:32:54)
1 18 ect_th
(15/01/2561 21:33:14)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0067/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:31:47)
1 8 ect_th
(15/01/2561 21:32:13)
ตอบข้อซักถามพรรคพลังชล (ตามหนังสือพรรคพลังชล ที่ พช. 016/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:30:39)
1 6 ect_th
(15/01/2561 21:31:05)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 015/2560 และ ที่ ชพน. 016/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราค...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(15/01/2561 21:29:22)
1 9 ect_th
(15/01/2561 21:29:54)
ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวา...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(18/12/2560 12:01:09)
1 67 ect_th
(18/12/2560 12:01:38)
ตอบข้อซักถามพรรคเสรีรวมไทย (ตามหนังสือพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 48/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(04/12/2560 09:35:31)
1 120 ect_th
(04/12/2560 14:51:53)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลบัง...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(01/12/2560 07:28:40)
8 240 ect_th
(04/12/2560 09:51:28)
พรรคอนาคตไทย เรียนสอบถามความชัดเจนของ พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในมาตรา 146

ตามมาตรา 146 "ในการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปีแรกที่พระรา...

พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ (เลขาธิการพรรคอนาคตไทย)
(21/11/2560 12:02:03)
1 139 ect_th
(30/11/2560 19:53:07)
ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:56:02)
1 461 ect_th
(17/11/2560 10:58:59)
ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(17/11/2560 10:27:53)
1 422 ect_th
(17/11/2560 10:31:31)