เรื่องเด่น กกต.

รอบรั้ว กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ดร.ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง            ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการออกเสียงประชามติ               โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1-5 และพนักงานส่วนกลาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,544 คน โดยแบ่งการอบรมเป็นรายภาค จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1            ภาคเหนือ...

  กกต. ติวเข้มบุคลากรรับมือออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.นี้

  ดร.ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง            ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการออกเสียงประชามติ               โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1-5 และพนักงานส่วนกลาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,544 คน โดยแบ่งการอบรมเป็นรายภาค จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1            ภาคเหนือ...
 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงขณะนี้ ใกล้หมดเขตการขอลงทะเบียนใช้สิทธิวันลงทะเบียนแล้ว โดยมีผู้มาลงทะเบียนฯ แล้ว จำนวน 48,050 คน

  “กกต.” กระตุ้นผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ตื่นตัวลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจังหวัด

  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงขณะนี้ ใกล้หมดเขตการขอลงทะเบียนใช้สิทธิวันลงทะเบียนแล้ว โดยมีผู้มาลงทะเบียนฯ แล้ว จำนวน 48,050 คน
 • นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รักษาการ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่าสำนักงาน กกต. ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวการจัดการออกเสียงประชามติ ช่วงก่อนการออกเสียงประชามติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของ กกต. ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูต

  “กกต.” เชิญผู้แทนทางการทูต รับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อมออกเสียงประชามติ

  นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รักษาการ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่าสำนักงาน กกต. ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวการจัดการออกเสียงประชามติ ช่วงก่อนการออกเสียงประชามติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของ กกต. ให้แก่คณะผู้แทนทางการทูต
 • ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต. เปิดเผยว่า โครงการ รด.จิตอาสา นับเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ 2 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงาน กกต. และกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาของทั้ง 2 หน่วยงาน

  “กกต” ร่วมโครงการ รด.จิตอาสา ประชุมเตรียมพร้อมออกเสียงประชามติ

  ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต. เปิดเผยว่า โครงการ รด.จิตอาสา นับเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ 2 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงาน กกต. และกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาของทั้ง 2 หน่วยงาน
 • นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังการประชุม กกต. ครั้งที่ 28/2559 ว่าที่ประชุม กกต. ได้มีมติเห็นชอบร่างคำชี้แจงที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีรับพิจารณาว่า พ.ร.บ. ประชามติมาตรา 61 วรรคสอง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว

  “กกต.” มีมติเห็นชอบร่างคำชี้แจง พ.ร.บ.ประชามติ ม. 61 วรรค 2 ยื่นศาล รธน.

  นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังการประชุม กกต. ครั้งที่ 28/2559 ว่าที่ประชุม กกต. ได้มีมติเห็นชอบร่างคำชี้แจงที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีรับพิจารณาว่า พ.ร.บ. ประชามติมาตรา 61 วรรคสอง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว
บทความพิเศษ
 • บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  สู่เส้นทางทำเนียบขาว..บ้านประธานาธิบดี…

  บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
 • 17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง “ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล

  17 ปี กกต. ใบแดง-ใบเหลือง เครื่องมือกำราบทุจริตเลือกตั้ง

  17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง “ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล
 • บทความสิมภาษณ์พิเศษ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นการจัดการออกเสียงประชามติ โดย เจษฎา จี้สละ หนังสือพิมพ์โพสตทูเดย์ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2558 หน้า A4-A5

  ผ่ากระบวนการประชามติ สร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญ

  บทความสิมภาษณ์พิเศษ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นการจัดการออกเสียงประชามติ โดย เจษฎา จี้สละ หนังสือพิมพ์โพสตทูเดย์ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2558 หน้า A4-A5
 • สำนักงาน กกต. จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินคดีเลือกตั้งในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง

  การดำเนินคดีเลือกตั้งระดับภูมิภาค

  สำนักงาน กกต. จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินคดีเลือกตั้งในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง