เรื่องเด่น กกต.

รอบรั้ว กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานของนักศึกษา กบส. รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการสรุปความรู้ แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง

  กกต. เชิญชวนรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเลือกตั้งเกาหลี-ญี่ปุ่น 21 มีนาคม นี้

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานของนักศึกษา กบส. รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการสรุปความรู้ แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาพรรคการเมืองให้มีการดำเนินกิจกรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

  กกต. เร่งพัฒนาพรรคการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศ

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาพรรคการเมืองให้มีการดำเนินกิจกรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 ว่าได้พิจารณาเตรียมการสำหรับการดำเนินงานด้านการสืบสวนและไต่สวน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการพิจารณาดำเนินการขอเข้าร่วมโครงการ Data Exchange Center (DXC) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

  “กกต.” หนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อยอดงานสืบสวน

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 ว่าได้พิจารณาเตรียมการสำหรับการดำเนินงานด้านการสืบสวนและไต่สวน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการพิจารณาดำเนินการขอเข้าร่วมโครงการ Data Exchange Center (DXC) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 ว่าได้พิจารณาเตรียมการสำหรับการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยจะนำเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card Reader มาใช้ในขั้นตอนการแสดงตนขอใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้งกลาง อย่างน้อย 350 แห่ง

  “กกต.” เตรียมใช้บัตรสมาร์ทการ์ดอำนวยความสะดวกประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 9/2560 ว่าได้พิจารณาเตรียมการสำหรับการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยจะนำเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card Reader มาใช้ในขั้นตอนการแสดงตนขอใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้งกลาง อย่างน้อย 350 แห่ง
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 8/2560 ว่า สำนักงานฯ​ เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสลับเวลาการปฏิบัติงานให้ กกต. พิจารณา รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสลับเวลาทำงานและแนวทางการนำมาตรการสลับเวลาการทำงานมาใช้

  “กกต.” ปรับเวลาการทำงานบริการประชาชน

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 8/2560 ว่า สำนักงานฯ​ เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสลับเวลาการปฏิบัติงานให้ กกต. พิจารณา รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสลับเวลาทำงานและแนวทางการนำมาตรการสลับเวลาการทำงานมาใช้
บทความพิเศษ
 • บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน

  2016 Republican & Democratic Presidential Nominee

  บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน
 • บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...

  The EU in brief

  บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...
 • รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน

  Glossary “Pattern of how to get votes for the US Presidential”

  รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน
 • บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  สู่เส้นทางทำเนียบขาว..บ้านประธานาธิบดี…

  บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา