เรื่องเด่น กกต.

รอบรั้ว กกต.
 • นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

  “กกต.บุญส่ง” ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต. จังหวัดชัยภูมิ

  นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
 • นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

  “ปธ.กกต.”​ ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559

  นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

  “กกต.บุญส่ง” ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด

  นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

  “กกต.ประวิช” เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ

  ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
 • นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวัง

  “ปธ.กกต.” ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ

  นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความพิเศษ