เรื่องเด่น กกต.

รอบรั้ว กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความพิเศษ
 • บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน

  2016 Republican & Democratic Presidential Nominee

  บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน
 • บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...

  The EU in brief

  บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...
 • รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน

  Glossary “Pattern of how to get votes for the US Presidential”

  รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน
 • บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  สู่เส้นทางทำเนียบขาว..บ้านประธานาธิบดี…

  บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา