เรื่องเด่น กกต.
รอบรั้ว กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความพิเศษ
 • บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  สู่เส้นทางทำเนียบขาว..บ้านประธานาธิบดี…

  บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
 • 17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง “ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล

  17 ปี กกต. ใบแดง-ใบเหลือง เครื่องมือกำราบทุจริตเลือกตั้ง

  17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง “ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล
 • บทความสิมภาษณ์พิเศษ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นการจัดการออกเสียงประชามติ โดย เจษฎา จี้สละ หนังสือพิมพ์โพสตทูเดย์ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2558 หน้า A4-A5

  ผ่ากระบวนการประชามติ สร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญ

  บทความสิมภาษณ์พิเศษ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นการจัดการออกเสียงประชามติ โดย เจษฎา จี้สละ หนังสือพิมพ์โพสตทูเดย์ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2558 หน้า A4-A5
 • สำนักงาน กกต. จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินคดีเลือกตั้งในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง

  การดำเนินคดีเลือกตั้งระดับภูมิภาค

  สำนักงาน กกต. จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินคดีเลือกตั้งในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง