“กกต.สมชัย” รับฟังการนำเสนอรายงานกลุ่มของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร กบส.2

 

TJ__5989 (Custom)

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง และ นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รับฟังการนำเสนอรายงานกลุ่มของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

TJ__6044 (Custom) TJ__6058 (Custom) TJ__6004 (Custom) TJ__6038 (Custom) TJ__5954 (Custom) TJ__5946 (Custom) TJ__5986 (Custom) TJ__6011 (Custom) TJ__6030 (Custom) TJ__5918 (Custom) TJ__5939 (Custom) TJ__6044 (Custom) TJ__5989 (Custom) TJ__6063 (Custom)

เข้าชมทั้งหมด 41 ครั้ง