“กกต.”ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำระบบการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต

TJ__6104 (Custom)

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำระบบ การรับสมัครเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต และการจัดทำฐานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

TJ__6099 (Custom) TJ__6104 (Custom) TJ__6073 (Custom)  TJ__6082 (Custom) TJ__6096 (Custom) TJ__6080 (Custom) TJ__6076 (Custom) TJ__6084 (Custom) TJ__6077 (Custom) TJ__6101 (Custom) TJ__6075 (Custom) TJ__6100 (Custom) TJ__6091 (Custom) TJ__6085 (Custom)

เข้าชมทั้งหมด 56 ครั้ง