กกต.เชิญชวน ปชช. ร่วมบริจาคเงินภาษีพัฒนาพรรคการเมือง ภายใน 31 มี.ค. นี้

ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคภาษี             เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมือง ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งยังไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยร่วมบริจาคเงินภาษีเพียง 100 บาท เพื่อช่วยพัฒนา                      พรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ประชาชนสามารถบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ในจำนวนเงิน 100 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม สำหรับ                  ผู้บริจาคเงินภาษีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย รวมทั้งมีเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองมีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

1. กรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91

2. ทำเครื่องหมายถูก  R ในช่องประสงค์จะบริจาคภาษี 100 บาท

3. กรอกรหัสของพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคเงินภาษีได้เพียง 1 พรรค

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรหัสของพรรคการเมือง จำนวน 70 พรรค ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สถานที่ยื่นภาษี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                  โทร. 0-2141-8436-9 สายด่วน กกต. 1171 กรมสรรพากร 1161 โดยมีกำหนดการยื่นแบบจนถึงวันที่                       31 มีนาคม 2560 และทาง Internet ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 ดร.ธีรวัฒน์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 28 ครั้ง