Logo
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
09/11/2565
ตอบข้อสอบถาม พรรคก้าวไกล
01/11/2565
การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
25/10/2565
ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถยนต์ (เป็นการชั่วคราว) ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
20/10/2565
กำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (สถานที่ตามที่กรุงเทพมหานครประกาศกำหนด)
20/10/2565
กำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
20/10/2565
การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20/10/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20/10/2565
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กับ สายด่วน 1444
19/10/2565
รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง กับ สายด่วน 1444
19/10/2565
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
19/10/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน
10/10/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
10/10/2565
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
10/10/2565
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา
06/10/2565
ความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
05/10/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
04/10/2565
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2565 สนง.กกต.
30/09/2565
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2565
30/09/2565
ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
30/09/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook