Logo
 
 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 พ.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน26คน)

     
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และนายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมคณะทำงานเดินทางมาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้บรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กศน.อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ดีเด่นระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
และในเวลา 13.00 น. สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงาน  ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลโสธร ซึ่งเป็น ศส.ปชต.ต้นแบบในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook