Logo
 
 

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.ต้นแบบ) ระดับอำเภอ รุ่นที่ 7
28/06/2565
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ (ศส.ปชต.ต้นแบบ) ระดับอำเภอ รุ่นที่ 6
28/06/2565
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
25/06/2565
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ (ศส.ปชต.ต้นแบบ) ระดับอำเภอ รุ่นที่ 5
22/06/2565
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
การประชุมพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 6/2565)
22/06/2565
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรม ศส.ปชต.ต้นแบบ และ ศส.ปชต.ระดับอำเภอ รุ่นที่ 4
16/06/2565
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรม ศส.ปชต.ต้นแบบ และ ศส.ปชต.ระดับอำเภอ รุ่นที่ 3
11/06/2565
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรม ศส.ปชต.ต้นแบบ และ ศส.ปชต.ระดับอำเภอ รุ่นที่ 2
10/06/2565
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันสถาปนา กกต.ครบรอบ 24 ปี
09/06/2565
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรมการอบรม ศส.ปชต.ต้นแบบ และ ศส.ปชต.ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
08/06/2565
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
04/06/2565
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) โดยใช้นวัตกรรมใหม่เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
04/06/2565
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
กกต.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Clould Meeting
23/05/2565
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
เลขา กกต.ประชุม ผอ.สนง.กกต.จังหวัด เพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงาน ของ สนง.กกต. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
20/05/2565
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา แก่สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
20/05/2565
อ่าน 21 ครั้ง
การประชุมพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565)
11/05/2565
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
10/05/2565
อ่าน 27 ครั้ง
กกต.จว.ฉช. ประชุมร่วมกับสถานศึกษา กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา
06/05/2565
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube “การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”
03/05/2565
อ่าน 22 ครั้ง
กกต.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนเมษายน 2565 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
29/04/2565
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook