Logo
 
 

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มการแจ้งหาเสียงท้องถิ่น
04/11/2564
ดาวน์โหลด 1119 ครั้ง
ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
03/11/2564
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
(เทศบาล) ประกาศ กกต. เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
15/01/2564
ดาวน์โหลด 1311 ครั้ง
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
17/12/2563
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
(อบจ.) ใบสมัครรับเลือกตั้ง (สถ./ผถ. 4/1)
28/10/2563
ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
(อบจ./ทม./ทต.และ อบต.) ประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
28/10/2563
ดาวน์โหลด 903 ครั้ง
(อบจ./ทม./ทต.และ อบต.) 2. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
28/10/2563
ดาวน์โหลด 748 ครั้ง
(อบจ./ทม./ทต.และ อบต.) 1. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
28/10/2563
ดาวน์โหลด 1317 ครั้ง
(อบจ./ทม./ทต.และ อบต.) คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย
28/10/2563
ดาวน์โหลด 4856 ครั้ง
(อบจ./ทม./ทต.และ อบต.) แบบพิมพ์เกี่ยวกับบัญชีรายรับและรายจ่าย
28/10/2563
ดาวน์โหลด 12176 ครั้ง
(ทต.) ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย นายก และ สมาชิกสภา เทศบาลตำบล
06/10/2563
ดาวน์โหลด 968 ครั้ง
(อบต.) ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย นายก และ สมาชิกสภา อบต.
06/10/2563
ดาวน์โหลด 3002 ครั้ง
(ทม.) ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
05/10/2563
ดาวน์โหลด 557 ครั้ง
(อบจ.) ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อบจ.ฉช
05/10/2563
ดาวน์โหลด 547 ครั้ง
(อบจ.) ประกาศ กกต. เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ฉะเชิงเทรา
01/10/2563
ดาวน์โหลด 631 ครั้ง
@แก้ไข 3 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ (ส.ทต.บางน้ำเปรี้ยว) อ.บางน้ำเปรี้ยว
29/02/2563
ดาวน์โหลด 419 ครั้ง
@แก้ไข 8.2 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะ (ส.ทต.ท่าข้าม) อ.บางปะกง
29/02/2563
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
8.1เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ทต.หอมศีล/ส.ทต.บางสมัคร/ส.ทต.บางวัวคณารักษ์) อ.บางปะกง
23/02/2563
ดาวน์โหลด 998 ครั้ง
8.2เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ทต.หอมศีล/ส.ทต.ท่าข้าม/ส.ทต.ท่าสะอ้าน/ส.ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์) อ.บางปะกง
23/02/2563
ดาวน์โหลด 1059 ครั้ง
8.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ทต.บางปะกง/ส.ทต.บางผึ้ง/ส.ทต.บางวัว/ส.ทต.พิมพา) อ.บางปะกง
23/02/2563
ดาวน์โหลด 874 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook