Logo
 
 

หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
หมวดย่อย
   สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
   วารสาร
   VDO
รายการมัลติมีเดียล่าสุด
แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก “Smart Vote” อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
คริปวิดีโอ : เชิญชวนไปเลือกตั้งท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
คริปวิดีโอ : ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 660 ครั้ง
แผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 1307 ครั้ง
แผ่นพับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด 1477 ครั้ง
แผ่นพับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
ดาวน์โหลด 1088 ครั้ง
แผ่นพับแปดริ้วก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 701 ครั้ง
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งการหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 595 ครั้ง
แผ่นพับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด 1962 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง เทศบาล
ดาวน์โหลด 672 ครั้ง
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.
ดาวน์โหลด 426 ครั้ง
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
ดาวน์โหลด 521 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา 30 มีนาคม 2557
ผลการออกเสียงประชามติของจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 ส.ค. 2559
ไวนิล mind map ผจ.ปน. (เอกสารเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง) จัดทำปี 2561
แผ่นพับเลือกตั้ง (เอกสารเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง)จัดทำปี 2561
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook