Logo
 
 
    1     2     3  

มัลติมีเดีย >> VDO
สปอต ลีซู

วันที่ 27 ส.ค. 2563
 

สปอต ลีซู

เรื่อง ความสำคัญของการ เลือกตั้ง ลีซู

เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตน การ เลือกตั้ง ลีซู

เรื่อง บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลีซู

เรื่อง การซื้อสิทธิขายเสียง ลีซู


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook