Logo
 
 
    1     2  

มัลติมีเดีย >> VDO
สปอต อาข่า

วันที่ 27 ส.ค. 2563
 

สปอต อาข่า

เรื่อง ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น  อาข่า

เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนในการเลือกตั้ง  อาข่า

เรื่อง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น  อาข่า

เรื่อง ซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด  อาข่า


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook