Logo
 
 
    1     2     3  

มัลติมีเดีย >> สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
สือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 21 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน3589คน)
 

สื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น

1. 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  
2. ป้าย X-Stand ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  
3. แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น  
4. คู่มือประชาชน ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น  
5. คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้ง อบจ.  
6. คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร  
7. คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเมืองพัทยา  
8. คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้ง อบต.

อินโฟกราฟิก

1 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  
2 ป้าย X-Stand ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  
3 แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น  
4 คู่มือประชาชน ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น  
5 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้ง อบจ.  
6 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร  
7 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเมืองพัทยา  
8 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้ง อบต.

Animation 2D โดย สนง.กกต.จ.เชียงใหม่


คลิปสั้นการเลือกตั้งท้องถิ่น


ละครสั้นเลือกตั้งท้องถิ่น


ละครสั้น


แผ่นพับ  ไม่ขายเสียง


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook