Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 20 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน2764คน)
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง


ประเภท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมือง 4 แห่ง

ทต. อ.จอมทอง    |   อบต. อ.จอมทอง

ทต. อ.เชียงดาว    |   อบต. อ.เชียงดาว

ทต. อ.ไชยปราการ    |   อบต. อ.ไชยปราการ

ทต. อ.ดอยเต่า    |   อบต. อ.ดอยเต่า

ทต. อ.ดอยสะเก็ด    |   อบต. อ.ดอยสะเก็ด

ทต. อ.ดอยหล่อ    |   อบต. อ.ดอยหล่อ

ทต. อ.ฝาง    |   อบต. อ.ฝาง

ทต. อ.พร้าว    |   อบต. อ.พร้าว

ทต. อ.เมืองเชียงใหม่    |   อบต. อ.เมืองเชียงใหม่

ทต. อ.แม่แจ่ม    |   อบต. อ.แม่แจ่ม

ทต. อ.แม่แตง    |   อบต. อ.แม่แตง

ทต. อ.แม่ริม    |   อบต. อ.แม่ริม

ทต. อ.แม่วาง    |   อบต. อ.แม่วาง

ทต. อ.แม่อาย    |   อบต. อ.แม่อาย

ทต. อ.เวียงแหง    |   อบต. อ.เวียงแหง

ทต. อ.สะเมิง    |   อบต. อ.สะเมิง

ทต. อ.สันกำแพง    |   อบต. อ.สันกำแพง

ทต. อ.สันทราย

ทต. อ.สันป่าตอง    |   อบต. อ.สันป่าตอง

ทต. อ.สารภี

ทต. อ.หางดง    |   อบต. อ.หางดง

ทต. อ.อมก๋อย    |   อบต. อ.อมก๋อย

ทต. อ.ฮอด    |   อบต. อ.ฮอด

อบต. อ.กัลยาณิวัฒนา
อบต. อ.แม่ออน

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook