Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 21 มิ.ย. 2565
 

                     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเลื่อนระดับเข้าสู่ตำแหน่ง “ระดับชำนาญการพิเศษ” (หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565 นั้น

                    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีพิธีปิดการอบรม โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook