Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง พร้อมด้วยหน.งานและพนักงาน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook