Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายทองเนตร ดูใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook