Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
อบรมความรู้เรื่อง "การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

วันที่ 20 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน สนง.กกต.จว.ชม. อบรมความรู้เรื่อง "การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ณ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook