Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศฯกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 62

วันที่ 14 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน1153คน)
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 62

ที่ เขต ไฟล์ประกาศ
1 สนง.กกต.จว.เชียงใหม่ ดาวน์โหลดประกาศฯ
2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดประกาศฯ
3

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1,2,3,ชนบท

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

4

เขต 1

เขต 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เขต 1 เพิ่มติมครั้งที่ 3

เขต 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

5

เขต 2

เขต 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เขต 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

6

เขต 3

เขต 3 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 3 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

เขต 3 เพิ่มเติมครั้งที่ 6

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

7

เขต 4

เขต 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เขต 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

8

เขต 5

เขต 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เขต 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

เขต 5 เพิ่มติมครั้งที่ 6

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

9

เขต 6

เขต 6 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เขต 6 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 6 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

10

เขต 7

เขต 7 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 7 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

11

เขต 8

เขต 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

เขต 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 6

เขต 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 7

เขต 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 8

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

12

เขต 9

เขต 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เขต 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เขต 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดประกาศ

13 สรุปสถานที่ปิดประกาศ (A3)
ตำแหน่งที่ปิดประกาศ กรุณาติดต่อเจ้าของสถานที่โดยตรง
ดาวน์โหลดประกาศฯ

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook