Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศรับสมัครหรือประกาศถอนการสมัคร

วันที่ 22 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน610คน)

*** หมายเหตุ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ ผอ.กกต.เขต. ไม่ประกาศรับสมัครหรือประกาศถอนการสมัคร (ส.ส.4/17) ให้ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

ผู้สมัครที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่ประกาศรับสมัคร

เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 3 นายชาญชัย เชาวนางกูร พรรค ประชาชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 11 นายเกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงศกร พรรค ประชาชาติ
                        หมายเลข 34 นางวัลภา สิทธิพาณิชย์ พรรค พลังไทยรักชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 22 นางศิริเกต เขตสิทธิ์ พรรค พลังปวงชนไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 29 ว่าที่ร้อยตรีนัณธพงษ์ อุตมะ พรรค เศรษฐกิจใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 30 นางสุทธิพร หลวงยศ พรรค แทนคุณแผ่นดิน
เขตเลือกตั้งที่ 9 หมายเลข 11 นายยงยุทธ ขันทะสีมา พรรค เพื่อชาติ

ผู้สมัครที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ประกาศถอนการสมัคร (ส.ส.4/17)

เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 25 นางอำพร สายรัตน์ พรรค เศรษฐกิจใหม่
                        หมายเลข 28 นายสาธิต เกษสกุล พรรค ไทยรักษาชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 24 นายก้อง กันจินะ พรรค ไทยรักษาชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 7 หมายเลข 28 นายพีรศุษม์ มณีวรรณ พรรค เศรษฐกิจใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook