Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ

วันที่ 23 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน4676คน)
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ราชกิจจานุเบกษา

กฏหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

1.พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒

2.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

3.พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

4.พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

5.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

6.พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook