Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน775คน)
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่

...ข้อมูลล่าสุดปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562...

  เขตเลือกตั้งที่                       ดาวน์โหลดประกาศ                    
1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 1 ครั้งที่ 8 

2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 2 ครั้งที่ 7

3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 3 ครั้งที่ 8

4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 9

เขตเลือกตั้งที่ 4 ครั้งที่ 10

5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 5 ครั้งที่ 8

6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 6 ครั้งที่ 8

7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 7 ครั้งที่ 7

8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 9

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 10 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 11 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 12 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 13 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 14

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 15

เขตเลือกตั้งที่ 8 ครั้งที่ 16 

9

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 1

เขตเลิือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 9

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 10

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 11

เขตเลือกตั้งที่ 9 ครั้งที่ 12


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook