Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

            วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ "เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ" เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook