Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมี สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเชิญจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook