Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมสัมมนาทบทวนและติดตามประเมินผลวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 28 มิ.ย. 2562

         นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ทีมวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของ สนง.กกต.จว.ชม. เข้าร่วมสัมมนาทบทวนและติดตามประเมินผลวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook