Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 5 ก.ค. 2562

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากร โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
              วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook