Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

วันที่ 15 ก.ค. 2562

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ วิทยากร วพป. สนง.กกต.จว.ชม. อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 210 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนถือเป็น First time Voter ณ ค่ายตากสิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook