Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. หนองจ๊อมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่ 19 ก.ค. 2562

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายทองเนตร ดูใจ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ชม. พร้อมด้วย นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. หนองจ๊อมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ณ กศน.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook