Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 22 ส.ค. 2562

          นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook