Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

วันที่ 22 ส.ค. 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน สันคะยอมใต้ (รพ.สต.บ้านสันคะยอม) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook