Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 3

วันที่ 22 ส.ค. 2562

          วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย ทีมวิทยากร วพป. เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 3 จำนวน 122 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook