Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 22 ส.ค. 2562

        วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย หัวข้อปัจจัยที่สร้างความสำเร็จในการบริหารเครือข่าย ; กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วประเทศ และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook