Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่

วันที่ 7 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน5771คน)
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1.ประกาศฯการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.เชียงใหม่


อำเภอที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง

1.อำเภอเมืองเชียงใหม่

2.อำเภอดอยสะเก็ด

3.อำเภอหางดง

4.อำเภอสันกำแพง

5.อำเภอสันป่าตอง

6.อำเภแม่อาย

7.อำเภอฝาง

8.อำเภอเชียงดาว

9.อำเภอสารภี

10.อำเภอแม่แตง

11.อำเภอแม่ริม

12.อำเภอสันทราย


อำเภอที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง

1.อำเภอจอมทอง

2.อำเภอไชยปราการ

3.อำเภอดอยเต่า

4.อำเภอดอยหล่อ

5.อำเภอพร้าว

6.อำเภอแม่แจ่ม

7.อำเภอแม่วาง

8.อำเภอแม่ออน

9.อำเภอสะเมิง

10.อำเภอเวียงแหง

11.อำเภออมก๋อย

12.อำเภอฮอด

13.อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook