Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> เอกสารแนบ
แบ่งเขต ทต.

วันที่ 14 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน2438คน)
 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล (แยกเป็นรายอำเภอ)


ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
1. อำเภอจอมทอง
2. อำเภอดอยหล่อ
3. อำเภอแม่แตง
4. อำเภอสันป่าตอง
5. อำเภอฮอด

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
1. อำเภอไชยปราการ
2. อำเภอเชียงดาว
3. อำเภอดอยสะเก็ด
4. อำเภอดอยหล่อ
5. อำเภอฝาง
6. อำเภอพร้าว
7. อำเภอแม่แจ่ม
8. อำเภอแม่แตง
9. อำเภอแม่ริม
10. อำเภอแม่วาง
11. อำเภอแม่อาย
12. อำเภอสันกำแพง
13. อำเภอสันทราย
14. อำเภอสันป่าตอง
15. อำเภอหางดง
16. อำเภอฮอด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอเชียงดาว
3. อำเภอแม่แตง
4. อำเภอดอยสะเก็ด
5. อำเภอสันทราย
6. อำเภอสารภี
7. อำเภอหางดง
8. อำเภอแม่แจ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอสันทราย
3. อำเภอสารภี
4. อำเภอดอยสะเก็ด
5. อำเภอสันกำแพง
6. อำเภอหางดง
7. อำเภอสะเมิง
8. อำเภออมก๋อย
9. อำเภอดอยเต่า
10. อำเภอเชียงดาว

ประกาศ ณ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563
1. อำเภอจอมทอง
2. อำเภอเชียงดาว
3. อำเภอดอยสะเก็ด
4. อำเภอฝาง
5. อำเภอพร้าว
6. อำเภอแม่ริม
7. อำเภอเวียงแหง
8. อำเภอสันกำแพง
9. อำเภอสันทราย
10. อำเภอสารภี
11. อำเภอหางดง

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook