Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ภายในวันที่ 16 ส.ค. นี้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมุ่งสร้างศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางข้ามเขตจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพัฒนาแอพพลิเคชัน Smart Vote ให้ข้อมูลความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำหนดมาตรการรับมือ
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ ส.ส. หรือพรรคการเมืองในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองประจำปี พ.ศ. 2563
สนง.กกต. ปิดให้บริการ “ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยฯ – ห้องสมุด” เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผลตรวจพนักงานของสำนักงานฯ และกำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระฯ จัดโครงการอบรมทำหน้ากาอนามัยสำหรับสมาชิกจากองค์กรอิสระ
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook