Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   เอกสารแนบ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.สันนาเม็ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
06/06/2565
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
03/06/2565
อ่าน 23 ครั้ง
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
02/06/2565
เข้ารับการอบรมวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
01/06/2565
เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1
31/05/2565
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.แม่สา เขตเลือกตั้งที่ 4 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
30/05/2565
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.ดอนแก้ว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
30/05/2565
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ชม. อำเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1
26/05/2565
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.บ้านแอ่น เขตเลือกตั้งที่ 2
19/05/2565
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.เวียง นายก/เขตเลือกตั้งที่ 7
18/05/2565
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว
06/05/2565
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ พตส.12
06/05/2565
ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
04/05/2565
การอบรมหลักสูตรพลเมืองวิถีใหม่ให้แก่สภานักเรียน
03/05/2565
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านแหวน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
02/05/2565
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทต.ลวงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1
28/04/2565
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.เมืองนะ
18/04/2565
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
แนบ ว301
11/04/2565
ดาวน์โหลด 476 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.อมก๋อย
28/03/2565
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
28/02/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook