Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   เอกสารแนบ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
18/01/2564
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
13/01/2564
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
สถิติการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)
24/12/2563
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ประกาศ กกต.อบจ.เชียงใหม่
23/12/2563
อ่าน 388 ครั้ง
กิจกรรม BigDay “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”
16/12/2563
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2563
เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
07/12/2563
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
05/12/2563
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
04/12/2563
ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่
28/11/2563
บรรยายให้ความรู้ในการอบรมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
27/11/2563
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
27/11/2563
บรรยายแก่วิทยากรอำเภอ จำนวน 330 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
27/11/2563
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ
24/11/2563
ดาวน์โหลด 874 ครั้ง
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
16/11/2563
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)
10/11/2563
เข้าร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครเลือกตั้ง
10/11/2563
กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
09/11/2563
ประเภทค่าใช้จ่าย
08/11/2563
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
คู่มือ รายรับ-รายจ่าย ท้องถิ่น
08/11/2563
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook