Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   เอกสารแนบ
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
12/08/2563
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
11/08/2563
บรรยายให้ความรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
11/08/2563
บรรยายให้ความรู้ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
07/08/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
06/08/2563
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
05/08/2563
ประชุมและอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
05/08/2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
05/08/2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
03/08/2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/07/2563
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 8/2563
20/07/2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
17/07/2563
หน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง
09/07/2563
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยการถวายเทียนพรรษา
03/07/2563
หน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
25/06/2563
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม Gin Conference ครั้งที่ 4/2563
18/06/2563
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง
15/06/2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
27/05/2563
อ่าน 81 ครั้ง
แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)
27/05/2563
ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น
15/05/2563
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook