Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง ตำบลยางเนิ้ง
10/09/2562
อ่าน 65 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
09/09/2562
อ่าน 129 ครั้ง
บรรยายหัวข้อ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"
09/09/2562
อ่าน 154 ครั้ง
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวีระพันธ์ ดีอ่อน
09/09/2562
อ่าน 517 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม ต.บ่อแก้ว
08/09/2562
อ่าน 118 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียงปากกอง​
08/09/2562
อ่าน 91 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดอยปุย ต.สุเทพ
06/09/2562
อ่าน 137 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านม่วงหลวง ต.เขื่อนผาก
06/09/2562
อ่าน 121 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และกิจกรรมการทำสัญญาประชาคม บ้านดงมะนะ ต.ท่าเดื่อ
05/09/2562
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​ บ้านป่านอต ต.แม่ทา
05/09/2562
อ่าน 89 ครั้ง
การจัดสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
05/09/2562
อ่าน 72 ครั้ง
กิจกรรม​สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านใหม่
04/09/2562
อ่าน 93 ครั้ง
สัญญา​ประชาคม​หมู่บ้าน​รณรงค์​ต้นแบบ​ไม่ขายเสียง​บ้านดอนปิน
04/09/2562
อ่าน 70 ครั้ง
"จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์"
03/09/2562
อ่าน 137 ครั้ง
งานเลี้ยงอำลาแก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
02/09/2562
อ่าน 176 ครั้ง
จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงตำบลหนองจ๊อม
01/09/2562
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
30/08/2562
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
29/08/2562
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
28/08/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
27/08/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook