Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
อบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 4
27/08/2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562
27/08/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
23/08/2562
อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง
23/08/2562
เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี2562 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
22/08/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
22/08/2562
การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 3
22/08/2562
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
22/08/2562
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
22/08/2562
บรรยายหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 2
21/08/2562
ประชุมร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเชิงดอย
20/08/2562
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง
18/08/2562
การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.ตำบล) ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ 1
16/08/2562
ประชุมร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นเพื่อซักซ้อมและเตรียมการอบรมฯ
16/08/2562
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
15/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
14/08/2562
บรรยาย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
14/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.พื้นที่อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
13/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.พื้นที่อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่
13/08/2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook