Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
บรรยาย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
08/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.พื้นที่อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.พื้นที่อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
07/08/2562
บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
07/08/2562
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
07/08/2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี
07/08/2562
ประชุมร่วมกับ ครู กศน.อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
06/08/2562
สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
06/08/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
05/08/2562
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
05/08/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ รพสต.สะลวง
02/08/2562
ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. สะลวง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
02/08/2562
บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น
02/08/2562
ประชุมมอบหมายงานให้กับวิทยากร วพป. ในการอบรมกรรมการ ศส.ปชต. ทดแทน/เพิ่มเติม
01/08/2562
ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. ในพื้นที่อ. หางดง เพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
01/08/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร
30/07/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook