Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. หนองจ๊อมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
19/07/2562
ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
18/07/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
15/07/2562
การสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง
12/07/2562
ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต "
12/07/2562
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
11/07/2562
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10/07/2562
การสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
10/07/2562
กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย
05/07/2562
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
01/07/2562
เข้าร่วมสัมมนาทบทวนและติดตามประเมินผลวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
28/06/2562
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562
27/06/2562
กิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563
26/06/2562
เข้าร่วมเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562
26/06/2562
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
18/06/2562
ร่วมกิจกรรม "การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร" พ.ศ.2562
17/06/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่
12/06/2562
ประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร อบจ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
06/06/2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
03/06/2562
ร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
03/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook