Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
30/07/2562
การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่
30/07/2562
ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
28/07/2562
ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฯ พบปะประชาชน"
25/07/2562
เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
25/07/2562
การดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
24/07/2562
ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
24/07/2562
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
24/07/2562
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
22/07/2562
ประชุมร่วมกับ ศส.ปชต. หนองจ๊อมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
19/07/2562
ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
18/07/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
15/07/2562
การสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง
12/07/2562
ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต "
12/07/2562
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
11/07/2562
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10/07/2562
การสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
10/07/2562
กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย
05/07/2562
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
01/07/2562
เข้าร่วมสัมมนาทบทวนและติดตามประเมินผลวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
28/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook