Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
อบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20/03/2562
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และสาธิตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
20/03/2562
กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (BIG DAY)
19/03/2562
อ่าน 279 ครั้ง
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2562
18/03/2562
อ่าน 216 ครั้ง
สรุปการใช้สิทธิ ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
17/03/2562
อ่าน 849 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 211 แห่ง
15/03/2562
บรรยายกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แก่ผู้บังคับหน่วยกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนทั่วประเทศ
15/03/2562
ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
15/03/2562
ประชุมชี้แจงการจัดทำ บัญชีรายรับ -รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 - เขต 9
14/03/2562
ให้สัมภาษณ์กับ FM 100 มช. คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14/03/2562
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
14/03/2562
บรรยายเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งและสื่อประชาสัมพันธ์
13/03/2562
เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13/03/2562
การประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 - เขต 4
13/03/2562
อัดสปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ภาษาชนเผ่า(กระเหรี่ยงโผล่ง)
12/03/2562
การประชุมเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
11/03/2562
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
11/03/2562
บรรยายการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
07/03/2562
บรรยายการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
06/03/2562
บรรยายเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งให้กับกำลังพลและครอบครัว
05/03/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook