Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและนายทะเบียนอำเภอ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.
13/02/2562
อบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
13/02/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
12/02/2562
ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 เขต และผู้ช่วยหาเสียง
12/02/2562
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 12 สถาบันของเชียงใหม่
10/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
08/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
08/02/2562
ต้อนรับ นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่
08/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
07/02/2562
เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมให้ความรู้ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
06/02/2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06/02/2562
ให้ความรู้นักศึกษาและบุคลากรในหัวข้อ "วิถีประชาธิปไตย" ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
06/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
05/02/2562
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ
05/02/2562
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของจังหวัดเชียงใหม่
04/02/2562
อ่าน 76 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
04/02/2562
ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
01/02/2562
อบรมโปรแกรมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตและการจัดทำฐานข้อมูล
01/02/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
31/01/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลหนองจ๊อม
31/01/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook