Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่นับถือและขอพรเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
16/04/2562
ร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นตามโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.2561
11/04/2562
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่
06/04/2562
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562
06/04/2562
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
05/04/2562
ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02/04/2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่3/2562
28/03/2562
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
22/03/2562
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. แก่ first time voter
21/03/2562
อบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20/03/2562
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และสาธิตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
20/03/2562
กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (BIG DAY)
19/03/2562
อ่าน 377 ครั้ง
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2562
18/03/2562
อ่าน 298 ครั้ง
สรุปการใช้สิทธิ ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
17/03/2562
อ่าน 941 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 211 แห่ง
15/03/2562
บรรยายกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แก่ผู้บังคับหน่วยกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนทั่วประเทศ
15/03/2562
ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
15/03/2562
ประชุมชี้แจงการจัดทำ บัญชีรายรับ -รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 - เขต 9
14/03/2562
ให้สัมภาษณ์กับ FM 100 มช. คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14/03/2562
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
14/03/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook