Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
มอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
05/03/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
05/03/2562
อบรมประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
05/03/2562
ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
04/03/2562
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
04/03/2562
วิทยากรบรรยายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ กศน.อมก๋อย
03/03/2562
บันทึกเทปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
02/03/2562
ประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
01/03/2562
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
01/03/2562
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
01/03/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ คณะสื่อสารมวลชน
28/02/2562
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
28/02/2562
บรรยายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
27/02/2562
ประชุมผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
27/02/2562
เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
26/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
26/02/2562
บรรยายในหัวข้อ กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
26/02/2562
ประชุมชี้แจงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา
22/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
21/02/2562
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวน หรือดำเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)
21/02/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook