Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
บรรยายเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งและสื่อประชาสัมพันธ์
13/03/2562
เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13/03/2562
การประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 - เขต 4
13/03/2562
อัดสปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ภาษาชนเผ่า(กระเหรี่ยงโผล่ง)
12/03/2562
การประชุมเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
11/03/2562
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
11/03/2562
บรรยายการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
07/03/2562
บรรยายการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
06/03/2562
บรรยายเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งให้กับกำลังพลและครอบครัว
05/03/2562
มอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
05/03/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
05/03/2562
อบรมประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
05/03/2562
ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
04/03/2562
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
04/03/2562
วิทยากรบรรยายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ กศน.อมก๋อย
03/03/2562
บันทึกเทปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
02/03/2562
ประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
01/03/2562
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
01/03/2562
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
01/03/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ คณะสื่อสารมวลชน
28/02/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook