Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
31/01/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลหนองจ๊อม
31/01/2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2562
30/01/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
30/01/2562
เข้าพบ ผอ. กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.
29/01/2562
เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
29/01/2562
เป็นวิทยากรโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน
29/01/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
29/01/2562
ประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่1/2562
28/01/2562
เข้าร่วมกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ
25/01/2562
โครงการฝึกอบรมประชาชน “รู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”
25/01/2562
ร่วมประชุมสภากาแฟเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25/01/2562
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
24/01/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
23/01/2562
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.
23/01/2562
ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมโครงรวมใจไทยยั่งยืนร่วมกับ มทบ.33
22/01/2562
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
21/01/2562
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ส.ส. ณ เทศบาลตำบลหนองแฝก
21/01/2562
บรรยายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กับการเลือกตั้ง ณ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
21/01/2562
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี
18/01/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook