Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
28/02/2562
บรรยายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
27/02/2562
ประชุมผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
27/02/2562
เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
26/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
26/02/2562
บรรยายในหัวข้อ กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
26/02/2562
ประชุมชี้แจงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา
22/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
21/02/2562
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวน หรือดำเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)
21/02/2562
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างแกนนำพลเมืองอาสาสมัครประชาธิปไตย
19/02/2562
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. (การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง)
14/02/2562
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและนายทะเบียนอำเภอ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.
13/02/2562
อบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
13/02/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
12/02/2562
ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 เขต และผู้ช่วยหาเสียง
12/02/2562
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 12 สถาบันของเชียงใหม่
10/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
08/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
08/02/2562
ต้อนรับ นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่
08/02/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
07/02/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook