Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
อบรมความรู้เรื่อง "การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
20/12/2561
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
19/12/2561
บันทึกคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
19/12/2561
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ท่าน เข้าพบ นายพงษ์ศักดิ์ นวลละม้าย ผอ.ศป.ข.ภาค 2 ประสานงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการเลือก ส.ว./ส.ส.
18/12/2561
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ท่าน เข้าพบ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ประสานงานด้านการข่าว ส.ว./ส.ส.
18/12/2561
การจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้มีการขายเสียง
18/12/2561
ร่วมปรึกษาการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17/12/2561
ประชุมเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงานแก้ไข และการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.) ระดับจังหวัด
17/12/2561
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอของอำเภอเมืองเชียงใหม่
16/12/2561
อ่าน 117 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561
16/12/2561
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกส.ว.ระดับอำเภอของอำเภอเมืองเชียงใหม่
15/12/2561
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2561
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2561
บรรยายความรู้เรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
14/12/2561
ประชุมเพื่อซักซ้อมผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
14/12/2561
เข้าพบ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ
14/12/2561
เยี่ยมชมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด
14/12/2561
ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2561
14/12/2561
ต้อนรับ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาส เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
13/12/2561
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือและสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่
12/12/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook