Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมให้ความรู้ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
06/02/2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06/02/2562
ให้ความรู้นักศึกษาและบุคลากรในหัวข้อ "วิถีประชาธิปไตย" ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
06/02/2562
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
05/02/2562
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ
05/02/2562
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของจังหวัดเชียงใหม่
04/02/2562
อ่าน 140 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
04/02/2562
ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
01/02/2562
อบรมโปรแกรมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตและการจัดทำฐานข้อมูล
01/02/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
31/01/2562
กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลหนองจ๊อม
31/01/2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2562
30/01/2562
อบรมให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
30/01/2562
เข้าพบ ผอ. กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.
29/01/2562
เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
29/01/2562
เป็นวิทยากรโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน
29/01/2562
เข้าร่วมประชุมในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
29/01/2562
ประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ครั้งที่1/2562
28/01/2562
เข้าร่วมกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ
25/01/2562
โครงการฝึกอบรมประชาชน “รู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”
25/01/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook